נועם קוריס משרד עורכי דין ומגשרים טל'-077-7060058 פקס' 077-7060059

יום חמישי, 26 ביוני 2014

התנאים למתן צו זמני על ידי בית המשפט

בש"א (מחוזי-ים) 7104/07 מאהר אהא נ' עדנאן איוב ג'וליאני (פורסם בנבו) 

"ארבעה מבחנים למתן צו זמני, והם:

"א. מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי, עד כדי הצדקת התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה (שמירת המצב הקיים).
ב. התובע הוכיח, לכאורה את זכותו, אשר למענה דורש הוא מתן סעד והגנה עד לתום הדיונים.
ג. מאזן הנוחות- אי הנוחות שתיגרם לתובע אם לא יינתן הצו, לעומת אי הנוחות שתיגרם לנתבע אם יינתן, וכן אם נזקו של התובע ניתן להטבה על ידי פיצוי כספי.

ד. קיום שיקולי יושר, המונעים את מתן הסעד, כמו העדר ניקיון כפיים, העלמת עובדות וכו'"